Penzion Pasekyu zapadlých vlastenců

Novinky

obrázek
Penzion Paseky U zapadlých vlastenců Zařízení je oprávněno užívat znak 2* Superior

Klasifikační komise
uděluje certifikát klasifikačního znaku Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení
České republiky na období 2020–
2024

v kategorii Penzion 2* Superior penzionu

Penzion Paseky U zapadlých vlastenců

Zařízení je oprávněno užívat znak 2* Superior
do 31. 12. 2024

V Praze dne 22. 12. 2020obrázek